Konferénsia Internasionál TLSA-PT

Timor-Leste:Rai-kotun no Raiklaran

7 – 11 Setembru 2020Konferénsia Online

Konferénsia Online

Plataforma hosi Kolókiu

Programa

Sei hato'o informasaun kona-ba ida ne'e

07/09/2020


08/09/2020


09/09/2020


10/09/2020


11/09/2020